En els propers 20 anys el mercat potencial d'alumnes d'entre 3 i 16 anys arribarà a més de 1.000 milions de persones al món. La incorporació a les empreses d'aquestes noves generacions, nascudes en un món digital, provoca canvis profunds en la forma d'ensenyar i aprendre, tant a l'educació primària, com a les universitats i a les pròpies empreses.

S2Learn, ofereix una suite de solucions i serveis per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge, així com dels suports de gestió a la formació i al sistema educatiu perquè s'adaptin al nou món digital.

Solucions:

  • Consultoria tecnològica en l'àmbit universitari i d'aprenentatge.
  • Desenvolupament d'aplicacions mòbils per potenciar l'aprenentatge m-learning.
  • Adaptació i desenvolupament de sistemes de gestió acadèmica i entorns virtuals d'aprenentatge.

sectors educatius

proposta de valor

serveis

  • Consultoria per a la millora dels processos d'aprenentatge mitjançant l'ús de tecnologia i plataformes d'e-learning
  • Serveis de desenvolupament d'aplicacions amb un alt coneixement funcional dels processos d'ensenyament, aprenentatge i gestió acadèmica
  • Consultoria funcional i tecnològica per a la implementació de les plataformes d'e-learning Moodle, Moodlerooms i Blackboard
  • Serveis gestionats de les plataformes Moodle a SaaS, Moodlerooms i Blackboard en modalitat Cloud
  • Serveis d'implantació, personalització i desenvolupament de les solucions d’e-learning per a l'aprenentatge basades en Moodle, Moodlerooms i Blackboard

productos