excel·lència en gestió

En aquests temps difícils, els directius han de prendre decisions amb rapidesa i valors. Cal adaptar-se al canvi continu però, més que mai, cal fer-ho amb una gestió excel·lent, sent competitius, aconseguint resultats ràpids i sabent ser flexibles per millorar la productivitat.

Conèixer millor la teva empresa sempre t'ajudarà a aconseguir millor els teus objectius. I és precisament per aquest motiu, que qualsevol organització, grandària, estructura o estadi de maduresa, necessita un sistema de gestió apropiat per tenir èxit, ja que només així seràs capaç d'estimular la cerca de solucions i traçar estratègies que enforteixin els punts febles que puguin convertir-se en amenaces de cara al futur, i al mateix temps potenciaràs els punts forts.

La gestió excel·lent és l'única que et permet ser competitiu i sostenible i, per a això, no n'hi ha prou a fer les coses bé, sinó que és necessari fer coses diferents. Per aquest motiu necessites eines avançades dissenyades especialment per a aquesta finalitat.

El model EFQM d'excel·lència és un marc de treball no-prescriptiu que reconeix que l'excel·lència d'una organització es pot aconseguir de manera sostinguda mitjançant diferents enfocaments.

És important i necessari emprendre un procés de revisió del model EFQM, així com la realització d'un roadmap que posicioni la teva empresa com a model de gestió excel·lent, disposant d'un model clar a nivell de lideratge, estratègia, gestió de recursos, gestió de persones i en el desplegament eficient de tots els teus processos.

Les eines d'autoavaluació, com l'eina PERFIL, dissenyada segons una metodologia de preguntes i respostes associades al model EFQM d'excel·lència, et permetran conèixer en profunditat l'estat de la teva organització.

proposta de valor

necessites més informació?