Política de privacitat

Política de Privacitat Seidor

Les empreses del Grupo SEIDOR (des d'ara "SEIDOR") són responsables del tractament de les dades personals i respecten la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en Pel que fa al tractament de dades personals (RGPD).

Les empreses del Grupo SEIDOR han adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència de les dades personals que custodia.

En el cas que la persona titular de les dades tingui la necessitat de contactar amb el responsable del tractament de les dades podrà dirigir-se a la matriu del Grup:

 • Empresa: Seidor, S.A.
 • Domicili: C/ Eix Onze de Setembre, 41 08500 Vic de Barcelona
 • Correu electrònic: opd@seidor.es

 

Dades recollides per Seidor

Les dades que SEIDOR recapta com a part de l'activitat habitual de la nostra companyia, vetllant en tot moment per la protecció i millora de l'experiència de totes les persones amb les que ens relacionem (representants i empleats de clients, clients potencials, proveïdors, col·laboradors, altres empreses i organitzacions, administració pública i business partners, els nostres empleats, candidats i futurs empleats, visitants de les nostres instal·lacions o portals, i en definitiva tota persona amb la qual puguem relacionar), persegueix principalment els següents objectius:

 • Gestionar i complir amb la relació contractual que ens pugui unir com a client nostre.
 • La gestió i el compliment de les obligacions i compromisos lícits de la nostra companyia.
 • Enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis comercialitzats per Seidor, SA o qualsevol de les companyies del seu grup.
 • Contestar els dubtes o consultes que ens pugui plantejar a través dels diferents formularis disponibles a la nostra pàgina web.
 • Eventualment es poden realitzar tractaments amb altres finalitats que seran convenientment comunicats de forma simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l'exercici dels seus drets com el d'oposició a aquests tractaments, sempre dins del marc de la llei vigent.

No obstant l'anterior, Seidor podrà transferir les dades personals dels interessats a empreses del grup Seidor que es trobin fora de l'Espai Econòmic Europeu, amb les que Seidor té subscrites les clàusules estàndard de transferències internacional de dades aprovades per la Comissió Europea.

Quina és la base jurídica per tractar les dades?

En els supòsits en què ens contacti a través de la nostra pàgina web per plantejar-nos preguntes o demanar informació, ho farem en base a l'interès legítim per donar resposta a les consultes plantejades.

En el cas que siguin dades necessàries per a mantenir la relació contractual que puguem tenir, la base jurídica serà el compliment d'aquesta relació contractual.

Finalment, i en el cas d'enviament de comunicacions electròniques o d’informació sobre promocions de qualsevol tipus, serà el seu consentiment.

Com recaptem les dades?

Les vies principals de recollida de dades que utilitza SEIDOR són:

 • Informació facilitada directament per la persona interessada:
  • Com els contactes comercials directes per part de personal comercial de l'empresa o amb empreses col·laboradores en campanyes comercials.
  • Com els de contacte (nom, cognoms, mail, etc.) facilitats per a sol·licitar informació.
  • Com les dades personals per a la formalització de contractes mercantils amb clients, proveïdors, encarregats de tractament, etc.
 • Dades obtingudes a través de la prestació i utilització dels nostres serveis:
  • Dades d'empleats de clients que formen part dels usuaris dels serveis contractats i prestats per SEIDOR.

 

Durant quant de temps conservem les dades?

Només conservarem les seves dades mentre duri la relació contractual, o mentre siguin necessaris per donar resposta a les consultes plantejades o en el cas de comunicacions comercials, fins que ens indiqui que no desitja seguir rebent-ne, i, a partir de llavors únicament les conservarem degudament bloquejat per complir les obligacions legals que ens siguin d'aplicació.

Exercici dels drets dels titulars

Qualsevol persona interessada té dret a exercir els drets, en els termes i amb l'abast permesos en la normativa de protecció de dades aplicable:

 • Dret d'accés de l'interessat: L'interessat tindrà dret a obtenir de SEIDOR confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals.
 • Dret de rectificació: L'interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): L'interessat té dret a obtenir la supressió de les dades personals que li concerneixen, sempre que ja no siguin necessaris per als fins amb els que van ser tractats si no prové d'un tractament il·lícit, o es retiri el consentiment o no s’hagin de conservar per un compliment legal.
 • Dret a la limitació del tractament: L'interessat té dret a obtenir la limitació del tractament de les dades sempre i quan ja no siguin necessàries per als fins amb els que van ser tractades, o impugni l'exactitud de les dades personals o sigui fruit d'un tractament il·lícit.
 • Dret a la portabilitat de les dades: La persona interessada tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a SEIDOR, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d'oposició: L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixen siguin objecte d'un tractament.

Així mateix, les persones interessades podran retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, en els supòsits que preveu la normativa aplicable.

Per poder exercir els seus drets les persones interessades hauran de fer una sol·licitud expressa, adjuntant una còpia del seu DNI, dirigir-se a través dels següents mitjans:

Correu electrònic a opd@SEIDOR.es, indicant en l'assumpte "sol·licitud de dret de dades personals".

Correu postal, dirigit a SEIDOR S.A. Ref: Dades personals, carrer Eix Onze de Setembre, 41 08500 Vic (Barcelona).

Descarregar arxiu
pdf | 66KB
Ús de les cookies
SEIDOR utilitza cookies pròpies i de tercers amb l'objectiu de conèixer i mesurar l'activitat a la web, elaborar perfils de navegació dels usuaris i detectar millores. Per això, et demanem el teu permís exprés. Pots accedir a més informació de l'ús i de configuració de les cookies a la nostra política de cookies clicant aquí.
acceptar Rebutjar
X
contactar