outsourcing manteniment aplicacions (AM)

Els models seguits pels serveis gestionats d'aplicacions de Seidor doten de flexibilitat als recursos assignats als nostres projectes. Es designa a un conjunt de consultors per realitzar els serveis habitualment de forma remota a cada projecte. En els casos en què es consideri necessari, els consultors es desplaçaran a les instal·lacions del client.

Els professionals assignats al centre de serveis gestionats (CSG) proporcionen implícitament la flexibilitat en la gestió d'incidències i recursos a causa de:

Existència de diversos perfils per àrea amb gran experiència i alta especialització.

Transferència del coneixement dins del CSG.

Formació continuada en el CSG.

La sinergia d'aquests recursos permet solucions ràpides, gràcies al contacte amb l’equip de consultors altament experimentat. La substitució de consultors ja sigui de forma presencial o de forma remota va a càrrec de Seidor.

La flexibilitat en els recursos no només permet substituir al perfil d'una forma àgil i segura, sinó que permet cobrir àmpliament els períodes de vacances, guàrdies i, sobretot, urgències de l'activitat diària.

serveis

  • Gestió operativa contínua o sota petició: garantir la disponibilitat, continuïtat i correcte funcionament de les aplicacions, així com de totes les aplicacions i sistemes que es desenvolupin durant la vigència del contracte i passin a manteniment.
  • Gestió del servei: planificació i control econòmic, informes de seguiment, indicadors i nivells de servei. Controla els riscs i assegura els recursos necessaris per garantir el manteniment i l’evolució dels sistemes d'informació.
  • Gestió de la qualitat: estableix mecanismes de control per al seguiment dels indicadors de qualitat i del compliment dels procediments i metodologia de la gestió operativa, així com plans de millora.
Cookie use
SEIDOR uses its own and third-party cookies in order to know and measure activity on the web, create user navigation profiles and detect improvements. Therefore, we ask for your express permission. You can access more information about the use and configuration of cookies in our cookies policy by clicking Here.
Accept Reject
X
contact us